Zła prasa chirurgii kosmetycznej. Takie rzeczy to tylko w Polsce?

7-03-2012

Jak się wydaje negatywny wizerunek chirurgii plastycznej, a w szczególności chirurgii kosmetycznej w mediach, staje się polską specyfiką. Nawet pomijając, zrozumiały skądinąd, szum medialny wokół protez PIP praktycznie nie ma tygodnia by w prasie, telewizji, lub mediach elektronicznych nie pojawił się krytyczny artykuł dotyczący operacji kosmetycznych. Co ciekawe w krajach, w których operacje plastyczne są wykonywane od dawna i już od dawna odarte z nimbu, nowości, ciekawostki czy sensacji nie daje się zauważyć podobnego trendu. Wręcz przeciwnie w USA i rozwiniętych krajach Europy Zachodniej gdzie operacje takie na szeroką skalę wykonuje się od wielu dziesięcioleci i gdzie realne korzyści i zagrożenia z nimi związane są dobrze poznane obserwuje się zjawisko wręcz przeciwne. Na przykład z najnowszych badań opinii w Stanach Zjednoczonych wynika, że ponad połowa Amerykanów (51%) niezależnie od poziomu dochodów aprobuje operacje z zakresu chirurgii kosmetycznej. Stanowi to 3% wzrost w stosunku do roku 2009, kiedy to wykonano podobne badania. Zgodnie z danymi z lutego bieżącego roku 52% respondentów z dochodem poniżej 25 tys. dolarów rocznie, 48% respondentów z dochodem pomiędzy 25 i 50 tys dolarów rocznie, 45% respondentów z dochodem rocznym w przedziale 50-75 tys. dolarów i 56% respondentów z dochodem rocznym ponad 75 tys. dolarów ma pozytywne nastawienie do operacji kosmetycznych. Jak widać poziom akceptacji jest wysoki i mało zależny od poziomu dochodów, co zapewne świadczy o przekonaniu, że operacje takie są potrzebne i przynoszą określone korzyści, a nie są tylko fanaberią dla zamożnych.
Inne fakty wynikające z cytowanego badania to:

  • 53% kobiet i 49% mężczyzn aprobuje operacje kosmetyczne.
  • 67% Amerykanów mówi, że nie byliby zakłopotani gdyby ich przyjaciele lub członkowie rodziny wiedzieli, że poddali się operacji kosmetycznej.
  • 33% osób stanu wolnego i 27% osób po ślubie rozważa poddanie się operacji w najbliższym czasie lub niedługiej przyszłości.
  • 70% Amerykanów mówi, że ich nastawienie do chirurgii kosmetycznej nie uległo zmianie w ciągu ostatnich 5 lat, a 20% mówi, że zmieniło zdanie na bardziej korzystne.
  • z pośród wszystkich grup wiekowych kobiety i mężczyźni pomiędzy 18 a 24 rokiem życia najczęściej rozważają poddanie się operacji kosmetycznej.

Dla przypomnienia w 2010 roku w USA wykonano ponad 2.5 mln operacji kosmetycznych, co stanowi przeszło 9% wzrost w stosunku do roku 2009. Wbrew pojawiającym się w polskiej prasie doniesieniom liczba operacji kosmetycznych wzrosła. Zmalała (o 9%) wyłącznie liczba niechirurgicznych procedur kosmetycznych takich jak np. depilacja laserowa, zastrzyki z BOTOX-u itp.

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...