Warto wiedzieć

Chirurgia estetyczna w wysokorozwiniętych społeczeństwach już dawno wyszła z cienia taniej sensacji, przestała być traktowana jako zakazany owoc czy fanaberia dotycząca wyłącznie gwiazd filmu lub estrady. Wręcz przeciwnie, stała się ona jednym z wielu środków służących współczesnemu człowiekowi do realizacji jego odwiecznego dążenia do zachowania zdrowia, młodości i urody. Wraz z opadaniem fali niezdrowego zainteresowania ubocznymi aspektami chirurgii estetycznej pojawiła się całkowicie naturalna potrzeba rzetelnej informacji dotyczącej potencjalnych korzyści i zagrożeń z jakimi wiążą się operacje kosmetyczne. W latach 60-tych w USA w prasie kobiecej pojawiło się zaledwie 15 artykułów poświęconych chirurgii estetycznej. Liczba publikacji popularnonaukowych poświęconych operacjom kosmetycznym zaczęła gwałtownie rosnąć w kolejnych latach osiągając poziom 55 w następnej dekadzie i 107 w latach 80-tych i ponad 150 w latach 90-tych. Pomimo znacznych różnic kulturowych i ekonomicznych dzielących Polskę i USA podobna tendencja daje się również zauważyć u nas.

Głównym problemem w popularyzacji wiedzy z zakresu chirurgii kosmetycznej jest w naszym kraju brak łatwo dostępnych źródeł informacji. Stan taki należy w pewnej mierze wiązać z relatywnie niewielką liczbą chirurgów plastyków w Polsce (ok. 130 osób) z jednej strony oraz brakiem zorganizowanego podejścia do popularyzacji zagadnień związanych z chirurgią kosmetyczną z drugiej strony. Dosyć istotnym czynnikiem wydaje się również gwałtowny rozwój wiedzy medycznej, co powoduje, że ulega ona bardzo szybko dezaktualizacji.

W miarę naszych możliwości chcielibyśmy choć w części przyczynić się do wypełnienia tej luki. Uważamy, że popularyzacja ciekawej i mało znanej gałęzi medycyny jaką jest chirurgia plastyczna może nie tylko podnieść poziom szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej w Polsce, ale również zwiększyć zrozumienie i akceptację dla osób poddających się operacjom kosmetycznym. Być może uda się również obalić pewne mity i uprzedzenia jakie przez lata narosły wokół chirurgii estetycznej. Internet z racji swej wszechobecności i łatwości z jaką można aktualizować zawarte w nim informacje wydaje się być wprost idealnym medium dla realizacji tego typu założeń.

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...