Komfort termiczny pacjentów w trakcie operacji estetycznych

Do hipotermii dochodzi gdy wewnętrzna temperatura ciała obniża się o więcej niż 2° (tj. poniżej 36℃). O ile nie zostaną przedsięwzięte stosowne środki zaradcze, do hipotermii dochodzi u około 50-90% operowanych pacjentów, w tym również pacjentów poddawanym operacjom estetycznym. Dotyczy to w szczególności pacjentów operowanych w znieczuleniu ogólnym. Wystąpienie hipotermii zwiększa ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych, jak również z uwagi na towarzyszące jej dreszcze, stanowi znaczny dyskomfort dla pacjentów. Niejednokrotnie zdarza się, że dyskomfort ten jest przez pacjentów gorzej wspominany niż jakiekolwiek inne dolegliwości pooperacyjne w tym także dolegliwości bólowe.

Możliwe powikłania związane z hipotermią obejmują: zwiększone ryzyko zawału serca lub wylewu, zaburzenia krzepnięcia i nadmierną utratę krwi oraz zwiększone ryzyko infekcji. Wymienione niepożądane następstwa nie tylko wydłużają okres rekonwalescencji ale również mogą niekorzystnie wpłynąć nie tylko na wynik operacji ale również na stan zdrowia.
Skuteczne sposoby zapobiegania hipotermii polegają na ogrzewaniu pacjentów przed, w trakcie i po operacji za pomocą specjalnych systemów grzewczych oraz przetaczanie odpowiednio podgrzanych płynów infuzyjnych (tj. podawanych dożylnie). Innym środkiem zaradczym jest utrzymywanie stosunkowo wysokiej temperatury (22.8℃) otoczenia w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci.

Klinika LINEA CORPORIS wyposażona jest w nowoczesny system ogrzewania pacjentów firmy GERATHERM. Umożliwia on bezpieczne, długotrwałe ogrzewanie pacjentów podczas zabiegów operacyjnych z możliwością precyzyjnej regulacji temperatury. Stosowane są również przez nas urządzenia podgrzewające podawane dożylnie płyny oraz urządzenia do podgrzewania łóżek pacjentów przed i po operacji. Również organizacja pracy w zabiegowej części kliniki - umawianie godziny przybycia pacjentów na operację z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwia podjęcie wszystkich czynności niezbędnych dla optymalnego przygotowania pacjentów do operacji.

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...