Lekarze

dr n. med. Sławomir Łoń

Absolwent AM w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej i Światowego towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Asystent w klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PSK-1 AM ('91-'93).

Od 1993 praca w Oddziale Chirurgii Plastycznej przy Klinice Chirurgii ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej CSK-1 AM. W latach 1986 - 2001 asystent a następnie adiunkt w Katedrze Fizjologii Klinicznej AM. Praca doktorska obroniona pod kierownictwem prof. Dr hab. E. Szczepańskiej-Sadowskiej ('97).

Specjalizacja z chirurgii plastycznej pod kierownictwem prof. Dr hab. Julii Kruk-Jeromin kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej AM w Łodzi. Nagradzany wyróżnieniami przez Ministra Zdrowia oraz przez Rektora AM w Warszawie za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej. Współautor pierwszej w Polsce książki popularnonaukowej poświęconej chirurgii estetycznej - "SZTUKA CZY MEDYCYNA".

Znajomość języków: angielski, rosyjski.

Kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu operacji estetycznych oraz uczestnictwo w zjazdach szkoleniowych w kraju i za granicą pozwoliły mi na zdobycie wysokiego poziomu sprawności zawodowej. Mam nadzieję, że wiedza, doświadczenie i serce włożone w stworzenie naszego ośrodka zdobędą Państwa zaufanie.

Sławomir Łoń

dr n. med Jarosław Stańczyk

Specjalista chirurgii plastycznej. Absolwent AM w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 

W latach 1991-2003 zatrudniony w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. Pierwszy stopień specjalizacji zdobył w Klinice Chirurgii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Noszczyka. Specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskał pod kierownictwem twórcy tej specjalności w Polsce prof. dr hab. Michała Kraussa a następnie prof. dr hab. Józefa Jethona, zakończoną zdaniem egzaminu z wyróżnieniem.

Dzięki wieloletniej pracy w Klinice Chirurgii Plastycznej - ośrodku szkolącym innych lekarzy w tej specjalności - uzyskał pełne umiejętności i doświadczenie do samodzielnego wykonywania operacji w tej dziedzinie. Swe umiejętności stale doskonali na licznych stażach i szkoleniach w kraju jak i za granicą.

Znajomość języków obcych: angielski, francuski.

Doświadczenie zdobyte przez wiele lat w kilku warszawskich gabinetach chirurgii estetycznej pozwala mi na odpowiedzialne wykonywanie tego rodzaju operacji. Mam nadzieję że w naszym nowym ośrodku znajdą Państwo komfort, troskę i wiedzę, która pozwoli spełnić Państwa oczekiwania.

dr med Jarosław Stańczyk

lek.med. Marek Krzyczkowski

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej. Od drugiego roku studiów nauka i praca w Anestezjologicznym Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Anestezjologii Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów praca w Wojewódzkim Zespolonym Szpitalu Bródnowskim na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta. Specjalizacja drugiego stopnia pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Zawadzkiego. Wieloletnie kierowanie pracą anestezjologów na bloku operacyjnym tego szpitala.

Od 1989 roku praca w szpitalach w Szwecji na stanowisku medical consultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W 1997 roku założenie i prowadzenie Poradni Przeciwbólowej w Szpitalu Bródnowskim. W latach 1998 - 2008 kierowanie zespołem anestezjologicznym w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie.

Znajomość języków obcych obcych: angielski, szwedzki, rosyjski.

Od dwudziestu lat prowadzę samodzielną praktykę anestezjologiczną. Od kilkunastu lat ściśle współpracuję z chirurgami plastycznymi, co pozwoliło mi na uzyskanie dużego doświadczenia w zagadnieniach anestezjologicznych związanych z chirurgią plastyczną.

Marek Krzyczkowski

 

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...