Nowe dane dotyczące silikonowych protez piersi

10-12-2003

Celem wprowadzenia w temat przypomnę, że wskutek pozbawionej wiarygodnych argumentów merytorycznych wrzawy medialnej, wokół silikonowych protez piersi narosło szereg kontrowersji. W ich efekcie w Stanach Zjednoczonych doszło do nieco dziwnej sytuacji, w której wszczepianie silikonowych protez piersi jest dopuszczalne w przypadkach rekonstrukcji piersi po amputacji z powodu raka, natomiast nie jest dozwolone w celu powiększania piersi z przyczyn kosmetycznych (w tym celu stosowane są protezy solne). 

Od 1992 roku na zlecenie przez FDA (Food and Drug Administration - organ zajmujący się w USA legalizacją leków i urządzeń medycznych) przeprowadzono wiele zakrojonych na szeroką skalę badań dotyczących bezpieczeństwa, trwałości i potencjalnego wpływu protez silikonowych na rozwój raka piersi i innych chorób. Pomimo zgromadzenia znacznej ilości naukowych dowodów na brak związku silikonowych protez piersi z zachorowaniami na jakiekolwiek choroby, proces ich dopuszczenia przez FDA do operacji kosmetycznych stale się przeciąga.
W ostatnim czasie FDA wysunęła szereg dodatkowych wątpliwości dotyczących takich kwestii jak: stopień zadowolenia pacjentek z powiększenia piersi, stopień w jakim pacjentkom dostarcza się informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji o operacji, przyczyny powtórnych operacji u kobiet posiadających implanty oraz przyczyny dla których pacjentki korzystają z wizyt kontrolnych lub ich unikają. W odpowiedzi na powyższe kwestie ASERF (Aesthetic Surgery Education and Research Foundation - fundacja typu non profit na rzecz prowadzenia edukacji i badań dotyczących operacji estetycznych) przeprowadziła anonimową ankietę wśród kobiet, które poddały się zabiegowi powiększenia piersi. Dane zebrano za pomocą odpowiednio sformułowanego i zabezpieczonego w sposób pozwalający na zachowanie pełnej anonimowości kwestionariusza, zamieszczonego w Internecie pod adresem www. ImplantInfo.com Odpowiedzi na postawione pytania udzieliło ponad 5 000 kobiet.
Jakkolwiek zarówno w Polsce jak i w Europie silikonowe protezy piersi posiadają wszystkie wymagane pozwolenia i atesty dopuszczające ich stosowanie zarówno w celach rekonstrukcyjnych jak i estetycznych, echa toczącej się USA dyskusji mogą wpływać niepokojąco również na kobiety pragnące poddać się zabiegowi powiększania piersi po tej stronie oceanu. Z tego względu uważam za stosowne przytoczenie uzyskanych przez ASERF wyników:

 • 89% kobiet stwierdziło, że powiększenie piersi protezami spełniło ich oczekiwania (u 51% całkowicie, u 38% w większości)
 • 94% ankietowanych powiedziała, że poleciłaby ten rodzaj zabiegu innym kobietom
 • tylko 17% kobiet nie zgłaszało się na zalecone wizyty kontrolne po operacji, najczęstszym wymienianym tego powodem było stwierdzenie, że nie spodziewały się one żadnych kłopotów z protezami i w związku z tym nie uważały wizyt kontrolnych za istotne
 • tylko 13% ankietowanych kobiet miało powtórną operację związaną z implantacją protez, 92% spośród nich wybrało wyminę implantu a nie jego usunięcie. U wspomnianych 13% kobiet, które miały reoperację najczęstszym jej powodem była chęć wymiany protez na większe (35%) lub chęć poprawy kształtu i położenia piersi (27%)
 • ponad 90% ankietowanych kobiet stwierdziła że została w wyczerpujący sposób poinformowana o ryzyku powikłań związanych z powiększeniem piersi

Jak wynika z komentarza rzecznika prasowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASAPS -American Society for Aesthetic Plastic Surgery) dr Laurie Casas ankieta pokazała ponadto, że typowa pacjentka decydująca się na powiększenie piersi to 30 - 34 letnia matka dwójki dzieci, której piersi utraciły po porodach swoją dawną wielkość i kształt i której główną motywacją do operacji jest poprawa własnego wyglądu i samopoczucia. 

 

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ASERF W 2003 ROKU U PACJENTEK Z PROTEZAMI PIERSI

MOTYWACJE I CELE PACJENTEK PODDAJĄCYCH SIĘ POWIĘKSZENIU PIERSI

Czym kierują się kobiety decydując się na powiększenie piersi? Wyniki ankiety pokazały, że najważniejsze są czynniki związane z ich własnym dobrym samopoczuciem i samoakceptacją. Chęć podobania się innym była jednym z najmniej istotnych celów. Sześć najczęściej wymienianych przyczyn to:

 • 91% ankietowanych kobiet chce wyglądać lepiej bez ubrania
 • 84% chce wyglądać lepiej w ubraniu
 • 84% chce mieć po prostu pełniejszy biust
 • 81% chce mieć lepsze samopoczucie
 • 79% chce mieć większe poczucie pewności siebie
 • 74% chce być mniej zażenowana swoimi piersiami

ZADOWOLENIE Z OPERACJI, POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

Czy operacja jest w stanie spełnić oczekiwania pacjentek? Czy rzeczywiście poprawia ich spojrzenie na świat? Wyniki ankiety dają twierdzące odpowiedzi na obydwa pytania:

 • 94% pacjentek poleciłoby powiększenie piersi przyjaciółce lub krewnej
 • 92% pacjentek jest szczęśliwa z podjętej decyzji o operacji
 • 89% ankietowanych mówi, że wyniki zabiegu całkowicie lub w większości spełniły ich wcześniejsze oczekiwania
 • 92% ankietowanych kobiet zauważa znaczną poprawę swojego wyglądu
 • 84% pacjentek twierdzi, że kierując się tym co wiedzą po zabiegu z pewnością zdecydowałoby się powtórnie na operację. Dodatkowe 8% kobiet mówi, że podjęłoby powtórnie decyzję o powiększeniu piersi z dużym prawdopodobieństwem
 • 82% operowanych kobiet odczuwa wzrost pewności siebie po operacji

ŚWIADOMA ZGODA NA OPERACJĘ

Czy chirurdzy w zadowalającym stopniu informują swoje pacjentki odnośnie możliwego ryzyka związanego z powiększeniem piersi? Czy pacjentki czują się wystarczająco poinformowane by móc podjąć w pełni świadomą decyzję? Przeważająca część respondentek odpowiedziała na tego typu pytania twierdząco:

 • 96% ankietowanych wiedziało czego oczekiwać po operacji
 • 93% ankietowanych została w pełni poinformowana o możliwych powikłaniach związanych z implantacją protez piersi
 • 92% pacjentek została poinformowana o możliwości samoistnego pęknięcia lub przetarcia się protezy
 • 90% pacjentek wiedziało, że protezy piersi nie zawsze wystarczają na całe życie i, że w pewnym procencie przypadków trzeba je będzie wymienić
 • 84% ankietowanych zostało poinformowanych o istnieniu różnych typów protez, ich wadach i zaletach
 • 88% respondentek miało możliwość czynnego udziału w wyborze wielkości wszczepionych im protez

STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ LEKARSKICH

Dlaczego niektóre pacjentki po powiększeniu piersi nie przychodzą na kontrole pooperacyjne? Wyniki ankiety ujawniły że główny powód to brak kłopotów z implantami:

 • 92% ankietowanych pamiętała, że chirurg zalecał im wizyty kontrolne w ciągu pierwszego roku po operacji
 • 41% pacjentek mających protezy piersi dłużej niż rok miała zalecone rutynowe wizyty kontrolne. Niektóre z pacjentek tej grupy miały protezy piersi nawet od 35 lat.
 • 80% pacjentek stosowała się do zaleceń lekarskich dotyczących wizyt kontrolnych
 • 17% pacjentek opuszczało wizyty kontrolne (3% nie pamięta jak to było), 24% kobiet z tej grupy twierdzi, że nie miało żadnych problemów z protezami i w związku z tym nie uważało wizyt kontrolnych za istotne, 21% kobiet z tej grupy stwierdziło, umówiłoby się na wizytę kontrolną gdyby tylko zaobserwowało jakieś kłopoty.
 • 89% pacjentek stwierdziło, że w przypadku jakichkolwiek kłopotów zwróciłoby się do chirurga który je operował a nie innego lekarza.

PRZYCZYNY REOPERACJI

Pomimo, że protezy piersi nie mogą być uważane z założenia za rzecz służącą do końca życia oraz mimo tego, że należy sobie zdawać sprawę, iż każda operacja wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań, wyniki ankiety należy uznać w tym względzie za uspokajające. Wynika z nich, że większość powtórnych operacji wykonywana była z przyczyn kosmetycznych a nie z konieczności:

 • 87% pacjentek nie miało żadnych powtórnych operacji związanych z założeniem protez piersi
 • pośród 13% pacjentek, które miały reoperacje: 92% wybrało wymianę implantu a nie jego usunięcie, 35% chciało mieć jeszcze większe piersi, 27% chciało poprawić ich kształt lub położenie

INNE WAŻNE KWESTIE

Jak długo kobiety planujące powiększenie piersi noszą się z zamiarem operacji? Z danych ankietowych wynika, że poddanie się wszczepieniu protez nie jest decyzją pochopną:

 • 77% pacjentek nosi się z zamiarem operacji co najmniej rok
 • 53% pacjentek nosi się zamiarem operacji 3 lata lub dłużej

Czy protezy nasilają dolegliwości bólowe piersi związane z cyklem menstruacyjnym? Czy są powodem trudności w karmieniu piersią? Ankieta potwierdziła, że powiększenie piersi pozostaje bez istnego wpływu na wymienione aspekty kobiecej fizjologii:

 • 72% kobiet nie mających protez zgłasza dolegliwości bólowe piersi związane z cyklem miesiączkowym
 • 53% pacjentek mających protezy piersi doświadcza podobnych dolegliwości
 • 72% pacjentek stwierdziło, że nie odczuwa dodatkowych, nowych dolegliwości, które mogłaby wiązać z obecnością protez piersi
 • spośród 28% pacjentek, które stwierdziły, że mają jakieś nowe dolegliwości bólowe piersi przed miesiączką, tylko 6% uznała że stanowią one istotny problem
 • 54% pacjentek nie mających protez ma kłopoty w karmieniu piersią
 • 93% pacjentek zdecydowało się na operację powiększenia piersi po okresie macierzyństwa w związku z czym nie było w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu protez na trudności w karmieniu piersią
 • spośród pozostałych 7% które miały okazję karmić piersią po założeniu protez 50% relacjonowało trudności w karmieniu piersią. Jest to więc taki sam odsetek jak wśród kobiet nie mających protez.

DANE DEMOGRAFICZNE

 • 34 lata to średni wiek, w którym kobiety decydują się na operację powiększenia piersi
 • 75% pacjentek jest zamężna lub pozostaje w długoletnim, trwałym związku partnerskim
 • 84% ma co najmniej średnie wykształcenie, a 45% wyższe
 • ok. 70% pacjentek ma dochód roczny nie niższy niż 50 000 USD

Mimo że przytoczone dane ankietowe są dość wymowne, zasługują w moim przekonaniu na krótki komentarz. Po pierwsze potwierdzają one, że operacja powiększenia piersi za pomocą protez nie wiąże się z problemami zdrowotnymi, jak również to, że jest ona jedną z najbardziej satysfakcjonujących z punktu widzenia pacjentek. Po drugie, lecz niezwykle ważne z mojego punktu widzenia, zadają one kłam obiegowej opinii jakoby operacja ta była spełnieniem chwilowej zachcianki bardzo młodych kobiet, mającym na celu ułatwienie zdobycia partnera czy zrobienie kariery zawodowej.

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...