Pełna informacja o zabiegu usuwania tatuaży

Jak już wspomniano laseroterapia wykorzystuje zjawisko selektywnej fototermolizy.W przypadku usuwania tatuaży niezwykle istotne znaczenie ma wybiórcze zniszczenie barwnika tatuażu bez uszkodzenia termicznego otaczających go tkanek poprzez dobranie takiej długości fali, która będzie w największym stopniu absorbowana przez cząsteczki barwnika o określonym kolorze. Na przykład stosowane do tatuaży pigmenty o barwie niebieskiej i zielonej najlepiej absorbują fale o długości 625-755 nm, pigmenty czerwone fale o długości 575 nm, czarne pigmenty absorbują fale o bardzo szerokim spektrum długości natomiast pigmenty żółte tylko w niewielkim stopniu pochłaniają fale o długości generowanej przez współczesne systemy laserowe.

Najczęściej wykorzystywane typy laserów do usuwania tatuaży w chwili obecnej to:

  • szybkozmienne lasery rubinowe (Q-switched Ruby lasers): są najprzydatniejszymi i najczęściej stosowanymi laserami do usuwania zarówno tatuaży profesjonalnych jak i amatorskich oraz pourazowych. Najlepsze efekty kliniczne osiąga się dzięki nim wobec barwników niebiesko-czarnych i zielonych
  • szybkozmienne lasery neodymowo-Yagowe (Q-switched ND:YAG lasers): ze względu na długość emitowanej fali najlepsze efekty dają w przypadku tatuaży wykonanych przy użyciu czarnych barwników. Są praktycznie nieskuteczne wobec barwników zielonych i czerwonych
  • szybkozmienne lasery aleksandrytowe (Q-switched Alexandrite lasers): wykorzystuje się głównie do usuwania tatuaży wykonanych z użyciem barwników niebiesko-czarnych i zielonych
  • lasery barwnikowe (Pigment Dye lasers): stosowane są do usuwania tatuaży wykonanych z użyciem czerwonych i pomarańczowych barwników
  • lasery erbowo-Yagowe (ER:YAG Lasers): są użyteczne w usuwaniu tatuaży zawierających pigmenty oparte o tlenki żelaza lub tytanu
  • lasery argonowe i dwutlenkowęglowe: ze względu na termiczne uszkodzenia tkanek jakie towarzyszą ich użyciu do usuwania tatuaży nie są współcześnie używane w tym celu.

Generalnie niezależnie od typu użytego lasera do usunięcia tatuażu zazwyczaj konieczne jest kilka sesji w kilkutygodniowych odstępach czasu. Trzeba się również liczyć z tym, że w zależności od rodzaju użytych do wykonania tatuażu barwników oraz głębokości na jaką zostały wprowadzone (im głębiej tym trudniej je usunąć) w części przypadków zamiast całkowitego usunięcia tatuażu osiąga się jedynie zmniejszenie intensywności jego kolorów lub co gorzej rozmycie konturów.

Mimo, że zdolność szybkozmiennych laserów do precyzyjnego niszczenia drobinek barwnika bez termicznego uszkodzenia okolicznych tkanek zrewolucjonizowało usuwanie tatuaży, leczenie takie nie jest wolne od możliwości wystąpienia powikłań.

Do najczęstszych należą:

  • przejściowe lub rzadziej trwałe odbarwienia lub przebarwienia skóry w miejscu po tatuażu,
  • zmiany jej tekstury lub nawet bliznowacenie.

Ryzyko powikłań jest większe u osób o ciemniejszej karnacji ze względu na konkurencyjne w stosunku do większości barwników tatuażu pochłanianie wiązki laserowej przez naturalny pigment skóry - melaninę. W przypadku tatuaży wykonanych z użyciem barwników o rdzawych lub bardzo jasnych odcieniach (różowy, jasnobrązowy) istnieje również ryzyko ich nieodwracalnego ściemnienia pod wpływem działania lasera. Ponadto u bardzo niewielkiej liczby pacjentów po próbach usunięcia tatuaży za pomocą lasera mogą wystąpić odczyny uczuleniowe wywołane substancjami uwalnianymi podczas rozpadu cząsteczek barwnika.

Niezależnie od przedstawionych powyżej wad laseroterapii jest ona obecnie powszechnie uważana za najlepszy sposób usuwania tatuaży. Dotyczy to zwłaszcza tatuaży profesjonalnych, które w przeciwieństwie do tatuaży amatorskich i pourazowych charakteryzują się równomiernym stosunkowo płytkim rozmieszczeniem barwnika w skórze.

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...