Pełna informacja o zabiegu

Podejmowane w przeszłości próby zastosowania laserów argonowych i dwutlenkowęglowych nie przyniosły pożądanych rezultatów w leczeniu przerośniętych blizn i bliznowców. Dopiero ostatnio rozwój nowszych technologii pozwolił na uzyskanie bardziej obiecujących wyników.

Z prac opublikowanych w piśmiennictwie medycznym wynika, że skuteczność nowej generacji laserów YAG (yttrium-neodymium-garnet) w leczeniu przerośniętych blizn i bliznowców waha się w granicach 36-47%. Jedno z opublikowanych w 2000 roku badań, w którym udział brało 17 pacjentów podaje, że u 60% z nich nastąpiła znaczna poprawa już po jednej sesji laseroterapii.

Nie stwierdzono również u nich nawrotu przerostu w trakcie obserwacji trwającej od 1.5 do 5 lat. Poza laserami typu YAG stosowane są również lasery barwnikowe (flashlamp-pumped dye). Ich skuteczność oceniana jest w różnych badaniach na 50 do 80%. Szczególnie skuteczne wydaje się połączenie naświetlania laserem z wstrzykiwaniem kortykosterydów.

Trzeba jednak podkreślić, że laseroterapia jest metodą nową a obserwacje jej skuteczności stosunkowo krótkoterminowe. Istnieją ponadto publikacje z których wynika, że jest ona mało lub nawet w ogóle nieskuteczna. Określenie właściwego miejsca laseroterapii w leczeniu przerośniętych blizn i bliznowców wymaga jeszcze z pewnością kolejnych badań naukowych.

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...