Operacje plastyczne piersi poprawiają jakość życia seksualnego

26-08-2012

Wnioski płynące z sondażu przeprowadzonego ostatnio przez portal kobiecy RealSelf.com wskazują, że jest prawdą iż operacje plastyczne, a szczególnie powiększenie piersi poprawiają satysfakcję z życia seksualnego Według tych wyników panie, które zdecydowały się na operację powiększenia lub podniesienia piersi mają 34% wzrost zadowolenia z życia seksualnego.  Według danych z tego sondażu 61% respondentek wskazywało również na zwiększenie częstości stosunków seksualnych po operacji. 70% ankietowanych kobiet powiedziało, że ich zadowolenie z pożycia seksualnego po operacji uległo poprawie, z czego 28% wskazało, że wzrosło ono o 4 i więcej punktów w dziesięciopunktowej skali. Redaktorki portalu spekulują, że wyjaśnienie takiego stanu rzeczy tkwi w lepszej samoakceptacji i zwiększonym poczuciu własnej atrakcyjności spowodowanymi korzystnymi zmianami w wyglądzie. Poniższa grafika sumuje najważniejsze wyniki sondażu:

 

Wyniki te pozostają w zgodzie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami dotyczącymi zadowolenia z operacji estetycznych piersi. Dla przypomnienia w 2006 FDA (Food and Drug Administration - amerykańska agenda rządowa nadzorująca bezpieczeństwo leków i urządzeń medycznych) wysunęła szereg pytań dotyczących takich kwestii jak: stopień zadowolenia pacjentek z powiększenia piersi, stopień w jakim pacjentkom dostarcza się informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji o operacji, przyczyny powtórnych operacji u kobiet posiadających implanty. W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe kwestie przeprowadzono anonimową ankietę wśród kobiet, które poddały się zabiegowi powiększenia piersi. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza, zamieszczonego na stronie www.ImplantInfo.com Odpowiedzi na niego udzieliło ponad 5 000 kobiet. Wyniki były zaskakujące  

  • aż 89% kobiet stwierdziło, że powiększenie piersi protezami spełniło ich oczekiwania (u 51% całkowicie, u 38% większość)
  • aż 94% ankietowanych powiedziała, że poleciłaby ten rodzaj zabiegu innym kobietom
  • tylko 13% ankietowanych kobiet miało powtórną operację związaną z założeniem protez. 92% spośród nich wybrało wymianę implantu, a nie jego usunięcie. U wspomnianych 13% kobiet, które miały reoperację najczęstszym jej powodem była chęć wymiany protez na większe (35%) lub chęć poprawy kształtu i położenia piersi (27%)
  • ponad 90% ankietowanych kobiet stwierdziła że została w wyczerpujący sposób poinformowana o ryzyku powikłań związanych z powiększeniem piersi
powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...