50-lecie silikonowych implantów piersi. Czego dowiedzieliśmy się o powiększeniu piersi?

24-05-2013

Niewiele urządzeń medycznych jest nadal w użyciu po upływie 50 lat od ich wprowadzenia  na rynek. Silikonowe implanty piersi, pomimo różnych kontrowersji jakie pojawiały się wokół nich w różnych okresach czasu, stanowią pod tym względem jeden z nielicznych wyjątków. Czego więc dowiedzieliśmy się o protezach piersi i na jakie pytania wciąż poszukiwane są odpowiedzi pół wieku po ich wprowadzeniu do praktyki medycznej? Kwestie te zostały szczegółowo przedyskutowane w artykule pod tytułem “Silikonowe implanty piersi w 50 rocznicę ich wprowadzenia. Aktualny stan wiedzy” jaki ukazał się we wrześniu 2012 roku w Aesthetic Surgery Journal, jednym z wiodących czasopism fachowych dla chirurgów plastyków. Jak podkreśla autor artykułu dr Mark Jewel jedną z istotnych lekcji jakie wynieśliśmy jest to, że chirurdzy plastycy nie mogą być jedynie użytkownikami protez lecz powinni też klinicznymi badaczami gromadzącymi dane na ich temat w codziennej praktyce. Pozwoli to w przyszłości nie tylko uniknąć wielu kontrowersji wokół implantów ale też wpłynie na stałe ich doskonalenie tak by mogły lepiej służyć pacjentkom. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kontrowersje wokół stosowania silikonowych protez piersi jakie doprowadziły w USA do czasowego wstrzymania ich użycia do operacji estetycznych były głównym katalizatorem powstania zasad medycyny opartej na dowodach w obrębie chirurgii plastycznej. Po upływie 14 lat od wprowadzenia zakazu stosowania implantów silikonowych do celów kosmetycznych (mogły być stosowane jedynie do rekonstrukcji piersi po mastectomii) w 1992 roku wprowadzono je po gruntownych, szeroko zakrojonych badaniach  ponownie w 2006 roku. To właśnie głównie chirurdzy plastycy przyczynili się do wyjaśnienia wszystkich nagromadzonych wątpliwości udowadniając, że silikonowe implanty piersi są nie tylko bezpieczne ale również przyczyniają się do długoterminowej poprawy jakości życia u kobiet, które poddały się operacji powiększenia piersi. Po upływie 50 lat powiększenie piersi stało się wyrafinowaną operacją z użyciem nowych generacji implantów znacznie bardziej doskonałych technologicznie i służących lepiej pacjentkom. Wprowadzono wiele udoskonaleń zarówno do samych implantów jak i do techniki operacyjnej tak by zminimalizować ryzyko powikłań i uczynić operacje jeszcze bardziej bezpieczną. Do najważniejszych osiągnięć należy ulepszenie właściwości osłonek i żelu wypełniającego implanty, wprowadzenie teksturowania (specjalnego zmechacenia powierzchni protez) zmniejszającego ryzyko powstania obkurczających się torebek wokół implantów oraz nowych anatomicznych kształtów protez pozwalających na uzyskanie naturalnego kształtu piersi po powiększeniu, a nawet na znaczącą korekcję obwisłości piersi. W chwili obecnej powiększenie piersi jest  obok liposuction jedną z dwu najczęściej wykonywanych operacji kosmetycznych na świecie. Jest też operacją która cieszy się najwyższym odsetkiem zadowolonych z jej wyników pacjentek (powyżej 95%).

powrót góra

Artykuł miesiąca

Większość informacji, które zbieramy o otaczającym nas świecie, uzyskujemy przy pomocy zmysłu wzroku. To, co widzimy w ponad 80% decyduje o tym jak postrzegamy inne osoby. Podczas rozmowy zwykle próbujemy nawiązać kontakt wzrokowy, dlatego pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest wygląd i...